วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:59 น.
    เอกชนถกรับมือสงครามค้าจีน-มะกัน (ที่มา: ข่าวสด)
         
นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ภาคเอกชนจะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย จะให้แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบเป็นกลุ่มว่าสินค้าตัวใดได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด เอกชนมีอุปสรรคอะไรบ้างที่ต้องการให้รัฐช่วยเหลือ


21/5/2019 08:59