วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:14 น.
    SCC ทุ่ม 82 ลบ. ตั้งบริษัทในอินโดผลิตพีวีซีสำเร็จรูป (ที่มา: ทันหุ้น)
         
SCC เผยตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตสินค้าพีวีซีสำเร็จรูป รวมถึงท่อและข้อต่อพีวีซีในประเทศอินโดนีเซีย มูลค่า 82 ล้านบาท ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนและเข้าสู่ตลาดสินค้าพีวีซีปลายน้ำ ดันกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 430,000 ตันต่อปี จากเดิม 410,000 ตันต่อปี


27/5/2019 09:14