วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:58 น.
    นบข.ลดเป้าส่งออกข้าวเหลือ 10 ล้านตันพิษบาทแข็งค่า-จีนมีปริมาณสำรองเพียบ (ที่มา:ไทยรัฐ)
         
นบข.เห็นชอบปรับเป้าส่งออกข้าวไทยปีนี้เป็น 10 ล้านตัน ลดลงจากปี 61 ที่ส่งออก 11.09 ล้านตัน เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น และจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย มีสต๊อกข้าวปริมาณมาก และระบายข้าวเก่าออกมาอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ข้าวไทยยังคงมีปัจจัยบวก คือ รัฐบาลสามารถระบายข้าวในสต๊อก ตั้งแต่ปี 57 จนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดแล้ว 18 ล้านตัน


28/5/2019 08:58