วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:33 น.
    พาณิชย์ฟุ้งค้าขายชายแดนเงินสะพัด (ที่มา: ไทยรัฐ)
          อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยถึงมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยว่า ในช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 62 มีมูลค่ารวม 458,513.20 ลบ. เพิ่มขึ้น 2.61% y-y แบ่งเป็นส่งออก 256,419.01 ลบ. เพิ่มขึ้น 1.43% และนำเข้า 202,094.19 ลบ. เพิ่มขึ้น 4.15% โดยไทยเกินดุลการค้า 54,324.82 ลบ.

30/5/2019 08:33