วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:52 น.
    CPN แจ้งลงทุนบ.ย่อย-บ.ร่วมทุน (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
CPN เผยว่า บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจแกร็บ (Grab) เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท


31/5/2019 08:52