วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:05 น.
    เอกชนผวาเศรษฐกิจพังพาบ จี้ตั้งรัฐบาล-ฟื้นเชื่อมั่นด่วน (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ)
         
ประธาน ส.อ.ท. เผย การประชุมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ ส.อ.ท. สภาหอการค้าฯและสมาคมธนาคารไทย วาระสำคัญมีการหารือแนวโน้มเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะผลกระทบทางการเมืองที่ไม่มีความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ยิ่งใช้เวลานานยิ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน รวมทั้งผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าที่ยังยืดเยื้อ และต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด


4/6/2019 09:05