วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:15 น.
    ผักแพงดันเงินเฟ้อพุ่ง1.15% (ที่มา: เดลินิวส์)
         
กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือนพ.ค. 62 เท่ากับ 103.31 +1.15% y-y เมื่อรวม 5 เดือนของปี 62 (ม.ค.-พ.ค.) +0.92% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับราคาสินค้าประเภทผักสด อาหารสด ซึ่งเป็นต้นทุนของอาหารบริโภคทั้งในบ้านและนอกบ้านปรับเพิ่มขึ้น จากอากาศร้อนและปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ดังนั้นทาง สนค.เตรียมที่จะมีการปรับเป้าเงินเฟ้อในปี 62 ใหม่จากเดิมคาดการณ์ขยายตัว 1.2% เป็นมากกว่า 1.2% ส่วนกรอบเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับเดิมขยายตัวที่ 0.7-1.7%


5/6/2019 09:15