วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08:52 น.
    ดัชนีเชื่อมั่นพ.ค.รูดต่ำสุดรอบ 19 เดือน (ที่มา: บางกอกทูเดย์)
         
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กล่าวผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคพ.ค. 62 ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 77.7 ต่ำสุดในรอบ 19 เดือน และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นหลัก รวมถึงความกังวลสงครามการค้าที่กระทบต่อเศรษฐกิจและการส่งออกไทย และราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัด ระวังการใช้จ่าย เพราะสัญญาณเศรษฐกิจกิจเข้าสู่ขาลงชัดเจนขึ้น แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้นตัวครึ่งปีหลัง


7/6/2019 08:52