วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08:53 น.
    ผลพวงเร่งก่อหนี้ก่อนใช้แอลทีวีดันหนี้ครัวเรือนพุ่ง (ที่มา: บางกอกทูเดย์)
         
สภาพัฒน์ เปิดเผย 1Q62 หนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ขยายตัว 10.1% สูงสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นผลจากเร่งก่อหนี้ก่อนการบังคับใช้มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (LTV)


7/6/2019 08:53