วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:20 น.
    สรรพากรเร่งสำรวจนโยบายภาษี (ที่มา: ข่าวสด)
         
สรรพากรเร่งศึกษาหาช่องยกเลิกค่าลดหย่อนสารพัดหวั่นรายได้ขาดมือ หลังสำรวจนโยบายพรรคต่างๆ โดยเฉพาะพลังประชารัฐที่ประกาศลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% และเว้นภาษีสินค้าออนไลน์ 2 ปี หากทำจริงต้องไปยกเลิกส่วนอื่นเพื่อไม่ให้กระทบรายได้คลัง ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่ขึ้น


11/6/2019 09:20