วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08:50 น.
    คลังขยายเวลา ใช้บัตรสวัสดิการ ยืด 3 เดือนถึงสิ้นปี (ที่มา: ไทยโพสต์)
          "คลัง" เคาะขยาย เวลาโครงการบัตรคนจนต่อจน ถึงสิ้นปี 2562 ปูพรมสวัสดิการพื้นฐานอุ้มคนจน 14.5 ล้านราย ธงฟ้า-ค่าแก๊ส-ค่ารถเมล์ รถไฟฟ้าและ บขส. ยังไม่ขาด บขส.เล็งชงกรมบัญชีกลางขอขยายบัตรสวัสดิการครอบคลุมเส้นทางเดินรถทั่วประเทศ

12/6/2019 08:50