วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:00 น.
    แบงก์ฟันธงกนง.คงดอกเบี้ย (ที่มา: เดลินิวส์)
         
ธนาคารทหารไทยคาดกนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ต่อปีไว้ตลอดทั้งปีนี้ แม้ดอกเบี้ยนโยบายโลกจะมีทิศทางลดลง และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัว แต่หากปรับลดดอกเบี้ยจะยิ่งทำให้กระตุ้นการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนให้สูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตได้ เนื่องจากปัจจุบันคุณภาพสินเชื่อครัวเรือนต่ำลง โดยหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วันหรือเป็นเอ็นพีแอลของสินเชื่อรายย่อยรวมสูงถึง 1.3 แสนลบ. หรือคิดเป็น 2.75% ของสินเชื่อทั้งหมด


19/6/2019 09:00