วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08:47 น.
    ชี้ยอดเบิกจ่ายทะลุเป้า รัฐตะลุยใช้ 2.13 ล้านลบ. (ที่มา: เดลินิวส์)
          กรมบัญชีกลาง เผยยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 รอบ 8 เดือนของปีงบประมาณ 62 (ต.ค. 61-พ.ค. 62) ใช้จ่ายไปแล้ว 2.13 ลลบ. หรือ 71.19% ของวงเงินงบประมาณ 3 ลลบ. ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 1.86% โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำใช้จ่ายแล้ว 1.72 ลลบ. หรือเป็น 73.28% ของวงเงินงบประมาณ 2.35 ลลบ. สูงกว่าเป้าหมาย 0.95%

20/6/2019 08:47