วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08:47 น.
    จี้รบ.ใหม่ไม่ขึ้นภาษีสุดโต่ง (ที่มา: สยามรัฐ)
          ตัวแทนภาคียาสูบแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นกรณีคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังประกาศเก็บภาษียาเส้นเพิ่มขึ้นจาก 0.005 บ./กรัม เป็น 0.1 บ./กรัม ว่าในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ชาวไร่ยาสูบต้องเดือดร้อน เพราะโควตารับซื้อใบยาลดลง 50% แต่การขึ้นภาษียาเส้นครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการยาเส้นปรับตัวไม่ทัน ทำให้ไม่ยอมรับซื้อใบยาจากชาวไร่ยาเส้น

20/6/2019 08:47