วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:02 น.
    เชื่อมั่นหอค้าทรุดลงอีก (ที่มา: ข่าวสด)
         
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเดือนพ.ค. 62 สำรวจจากสมาชิกหอการค้าภูมิภาคทั่วประเทศ 370 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ที่ระดับ 47.4 ต่ำที่สุดในรอบ 15 เดือน ลดลงจาก 47.8 ในเดือนก่อนหน้า และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แล้ว


21/6/2019 09:02