วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:03 น.
    เล็งรีดภาษีเพิ่มเบียร์ 0%-ขนมเค็มมัน (ที่มา: ข่าวสด)
         
สรรพสามิตจัดแพ็กเกจรีดภาษีเสนอรัฐบาลใหม่ มุ่งเป้าเบียร์แอลกอฮอล์ 0% เพราะตอนนี้เก็บเท่าน้ำอัดลม ภาษีความเค็ม-ความมันที่ทำให้เด็กเสียสุขภาพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมภาษีกัญชา-บุหรี่ไฟฟ้า หากรัฐบาลใหม่อนุญาตให้นำเข้าและเป็นของถูกกฎหมาย


21/6/2019 09:03