วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:07 น.
    CHG เข้าไฮซีซัน ธุรกิจเฮลธ์แคร์ รพ.ใหม่หนุน (ที่มา: ทันหุ้น)
         
CHG ยิ้มรับเข้าไฮซีซันธุรกิจเฮลธ์แคร์ หนุนภาพรวมการเติบโตครึ่งหลังปีดีกว่าครึ่งปีแรก จากปัจจัยฤดูฝนมาเร็วแพร่โรคระบาด ชู 2 โรงพยาบาลใหม่ เพิ่มขีดความสามารถรองรับคนไข้เพิ่ม เคาะรายได้ปี 62 เติบโตไม่น้อยกว่า 15% พร้อมแจงกรณีขายหุ้นมองไม่มีนัยสำคัญ


21/6/2019 09:07