วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:45 น.
    คปภ. เคาะเกณฑ์ใหม่ประกันสุขภาพ (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ)
         
คปภ.กาง "7 เงื่อนไข" สัญญาประกันสุขภาพใหม่ ขึงมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เล็งบังคับใช้ในส.ค.นี้ ส่วนกรมธรรม์เก่าคาดเข้าระบบทั้งหมดภายใน 2 ปี หนุนเติบโตเชิงคุณภาพขจัดข้อโต้แย้งปฏิเสธ ยกเลิกไม่เป็นธรรมลดการฉ้อฉล แถมมีโอกาสเบี้ยลดลงในอนาคต


24/6/2019 09:45