วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:15 น.
    จอดำช่องสปริง-ไบรท์ทีวี 16 ส.ค. (ที่มา: ไทยรัฐ)
         
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 7 ช่อง และได้อนุมัติการยุติการออกอากาศของทีวีดิจิทัล 3 ช่อง คือ ช่องสปริงนิวส์ 19, ช่องสปริง 26 และช่องไบรท์ทีวี 20 มีผลตั้งแต่ 16 ส.ค.62 เป็นต้นไป โดยช่องไบรท์ทีวีนั้น คณะอนุกรรมการเยียวยาอนุมัติเงินชดเชยเยียวยากรณีคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลวงเงิน 371.98 ลบ.


26/6/2019 09:15