วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:06 น.
    SMPC ไร้กังวล สหรัฐตอบโต้นำเข้าถังแก๊ส (ที่มา: ทันหุ้น)
         
SMPC แจงกรณีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ พิจารณาตอบโต้นำเข้าถังแก๊สโพรเพนจากไทย มั่นใจทำตามกติกาถูกต้อง สินค้าได้มาตรฐานและได้รับการรับรอง ชี้ยอดขายถังส่งออกเข้าสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 15% แถมยืนหยัดราคาขายที่สมเหตุสมผล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก


27/6/2019 09:06