วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:04 น.
    วอนธปท.ลดดบ.อีกกระตุ้นศก. (ที่มา: สยามรัฐ)
         
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)เปิดเผยว่า ภาคเอกชนต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ช่วยสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้นด้วยการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก แม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เพราะเศรษฐกิจไทยนอกจากส่งออกไม่ดี เศรษฐกิจระดับรากหญ้าไม่ดีนัก


28/6/2019 09:04