วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:07 น.
    BEC-JKN เซ็นสัญญาต่อเนื่องปี 2 นำละครช่อง 3 ไปขายในตลาดต่างประเทศ(ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
BEC-JKN เซ็นสัญญาต่อเนื่องปีที่ 2 นำละครช่อง 3 ไปจำหน่ายในต่างประเทศ เน้นขยายไปยังตลาดใหม่ สร้างมูลค่าละครไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น มั่นใจละครไทยได้รับความนิยมในต่างประเทศทุกแพลตฟอร์มแน่นอน


28/6/2019 09:07