วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:08 น.
    SEAFCO งานใหม่เข้าพันลบ. แบ็กล็อกสูงรอรับรู้ 3 ไตรมาส (ที่มา: ทันหุ้น)
         
SEAFCO เผยซิวงานใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 1,030 ลบ. ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันรับงานใหม่แล้ว 2,231 ลบ. ดันงานในมือ (Backlog) เพิ่มเป็น 3,300 ลบ. ด้านโบรกประเมินงานในมือสูงรองรับการรับรู้รายได้เกือบ 3 ไตรมาส และยังมีโอกาสจะได้งานใหม่ขนาดใหญ่จากเอกชนเพิ่ม


28/6/2019 09:08