วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:09 น.
    กุ้ง-ไก่ บ่นสู้ศึกส่งออก (ที่มา: ข่าวสด)
         
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก กล่าวว่า เงินบาทที่แข็งค่าทำให้การทอนเงินกลับมาเป็นเงินบาทเหลือน้อยลง รวมทั้งทำให้การแข่งขันการส่งออกลำบาก เนื่องจากคู่แข่งของไทยคือบราซิลที่เงินเรียลอ่อนค่ามาก ประมาณ 3-5% เมื่อเทียบกับบาท ทำให้มูลค่าการส่งออกไก่ของไทยยิ่งลดลงไปอีก หากรัฐบาลไม่มีมาตรการรักษาเสถียรภาพเงินบาทเกษตรกรได้รับผลกระทบแน่นอน


1/7/2019 09:09