วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:18 น.
    ของบดูแลท่องเที่ยว โกยรายได้ 3.7 ล้านลบ. (ที่มา: เดลินิวส์)
         
ททท. เตรียมเสนอให้รัฐบาลใหม่ ปรับเพิ่มงบประมาณ ปี 63 อีกประมาณ 5-6% จากปี 62 ที่ได้งบประมาณ 6.8 พันลบ. เพื่อมาดูแลภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่อง จึงต้องหาทางกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 63 ททท. ตั้งเป้าหมายต้องสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ 10% หรือคิดเป็นรายได้รวม 3.72 ลลบ.


3/7/2019 09:18