วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:00 น.
    รายได้ท่องเที่ยวทรุด 1.8 แสนล้านบาท (ที่มา: ไทยรัฐ)
         
นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า กองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬาได้สรุปสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือน มิ.ย.2562 และครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.2562) พร้อมทั้งคาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2562 ใหม่ โดยคาดว่า ตลอดปีนี้ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 3.2 ล้านลบ. ขยายตัวเพียง 4.3% จากที่ผ่านมา แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2.1 ล้านลบ. และรายได้จากคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ 1.1 ล้านลบ. ซึ่งเป็นรายได้ที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ล่าสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถึง 180,000 ลบ. ตามที่ททท.คาดว่าตลอดปีนี้จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 3.38 ล้านลบ. ขยายตัว 9.5% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ ททท.เพิ่งปรับลดเป้าการขยายตัวของรายได้จากเดิมที่ขยายตัว 10% จากปีก่อน ลงมาทำให้เม็ดเงินที่ได้จะต่ำกว่าเป้าที่ ททท.ตั้งไว้เดิม 3.4 ล้านลบ. ลงมา 20,000 ลบ.


8/7/2019 09:00