วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:02 น.
    PTT จองซัพพลายก๊าซธรรมชาติ ป้อนโรงไฟฟ้า 8 แห่ง กำลังผลิต 6,150 MW(ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
“ปตท.” ต่อยอดเอ็มโอยูกับกฟผ. จองซัพพลายก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าตามแผนพีดีพี 2018 จำนวน 8 โรง กำลังการผลิตรวม 6,150 เมกะวัตต์


8/7/2019 09:02