วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:57 น.
    ซิตี้แบงก์ หั่นศก.ขยาย-แนะรัฐบาลใหม่เร่งลงทุน (ที่มา: ข่าวสด)
         
นางสาวนลินฉัตร โชติธรรม นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดเผยว่าธนาคารได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2562 จะโตได้ 2.9% ลงจากต้นปีที่คาดว่าจะโตได้ 3% และเป็นการเติบโตแบบชะลอตัวลงจากปีที่แล้วที่โตได้ 3.2% ขณะที่คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2563 จะเติบโตได้ 2.8% ไม่แตกต่างจากปีนี้มากนัก


12/7/2019 08:57