วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:58 น.
    คลังเตรียมกระสุนกระตุ้นศก. สมคิด ชี้พิษรอบโลกยังมีผล (ที่มา: เดลินิวส์)
         
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไว้ให้รัฐมนตรีใหม่ได้พิจารณาแล้ว มาตรการนี้จะไม่ใช่เพียงแค่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเดียว แต่จะครอบคลุมไปถึงเศรษฐกิจทั่วไปด้วย เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีมากนัก ดังนั้นในแนวทางการบริหารจึงต้องหันมาเน้นการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก เช่นเดียวกับการลงทุนก็ต้องเร่งขับเคลื่อนไม่ให้ติดขัดด้วย


12/7/2019 08:58