วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:05 น.
    เปิดศูนย์รับเรื่องค่ายาแพง! (ที่มา: ไทยรัฐ)
         
กรมการค้าภายใน เผยขณะนี้กรมเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีโรงพยาบาลคิดค่ายาและค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นธรรมเป็นการเฉพาะ ตามนโยบายของอธิบดีกรมการค้าภายใน คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้กลางเดือน ส.ค.นี้ หลังจากที่โรงพยาบาลเอกชน 353 แห่ง ได้ส่งราคาซื้อ และขายยามายังกรมภายในวันที่ 31 ก.ค.นี้ และกรมได้นำราคาดังกล่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมที่ www.dit.go.th เรียบร้อยแล้ว เพราะประเมินว่าในอนาคตจะมีประชาชนร้องเรียนเรื่องราคายาและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น


15/7/2019 09:05