วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:27 น.
    TK ออกหุ้นกู้ 400 ลบ. คุมต้นทุนการเงินรุกแผนต่างแดน (ที่มา: ทันหุ้น)
         
TK ประกาศออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 มูลค่า 400 ลบ. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับลูกหนี้รายใหม่ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงิน


17/7/2019 09:27