วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:27 น.
    RATCH เซ็นขายไฟฟ้ากฟผ.ตุนกำลังผลิตเพิ่ม 1400 MW (ที่มา: ทันหุ้น)
         
RATCH - กฟผ. ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง กำลังผลิตรวม 1400 เมกะวัตต์ ต่อยอดกำลังผลิตไฟฟ้า หนุนรายได้แกร่งในอนาคต


17/7/2019 09:27