วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:59 น.
    วิรไท ชี้ 1.75% ต่ำสุดแล้ว ลดดอกไร้ผลแก้บาทแข็ง (ที่มา: เดลินิวส์)
         
ธปท. เผยว่าที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าเกิดจากหลายปัจจัย แต่มองว่าอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้มีเงินเข้ามาในประเทศ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของไทยอยู่ในระดับต่ำที่ 1.75% และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 0.88% เท่านั้น ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค จึงมองว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจไม่ได้ส่งผลมาก และการดำเนินนโยบายการเงินต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละประเทศว่าตอบโจทย์สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ หรือไม่ แต่ ธปท. พร้อมปรับนโยบายการเงินหากสถานการณ์เปลี่ยนไปกว่าที่คาดไว้


18/7/2019 08:59