วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:00 น.
    โอดสนามบินภูธรยอดวูบ (ที่มา: มติชน)
         
ทย. เผยปริมาณการจราจรทางอากาศ 9 เดือน ปีงบประมาณ 62 (ต.ค.61-มิ.ย.62) ของท่าอากาศยานทั้ง 28 แห่งในสังกัด โดยภาพรวมมีปริมาณผู้โดยสารประมาณ 14.4 ล้านคน ลดลงประมาณ 1% y-y ขณะที่จำนวนเที่ยวบินอยู่ที่ 1.15 แสนเที่ยวบิน ลดลงประมาณ 1% เช่นเดียวกัน ซึ่งแม้จะมีอัตราการเติบโตลดลง แต่เป็นการลดลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้สาเหตุที่ทั้งผู้โดยสารและเที่ยวบินลดลงนั้น ส่วนใหญ่มาจากมีการยกเลิกเส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินในไทยหลายเส้นทางการบิน


18/7/2019 09:00