วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:05 น.
    บาทแข็งโป๊ก-ศก.ถดถอย ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯดิ่ง (ที่มา: สยามรัฐ)
         
ส.อ.ท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.62 อยู่ที่ระดับ 94.5 ปรับตัวลดลงจาก 95.9 ในเดือน พ.ค.62 โดยเป็นการปรับตัวลด ลงในองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ


19/7/2019 09:05