วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:05 น.
    เร่งแก้ปากท้อง-ประกันรายได้ (ที่มา: เดลินิวส์)
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เผยนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดำเนินการ 4 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วยการทำโครงการประกันรายได้เกษตรกร, การแก้ปัญหาการส่งออก, การเร่งดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพประชาชน และการผลักดันการทำข้อตก ลงการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับประเทศต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุก ๆ ด้านทั้งเศรษฐกิจฐานรากและระหว่างประเทศ


19/7/2019 09:05