วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:06 น.
    III เตรียมซื้อหุ้น EAC 32% ลุยบริการขนสินค้าสายการบินในกัมพูชา (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
III ตั้งบริษัทร่วมทุน ลุยทำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน และบริการโลจิสติกส์อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มบริษัทแอร์เอเชีย พร้อมลงทุนซื้อหุ้น 32% ใน EAC ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในกัมพูชา คาดแล้วเสร็จภายในก.ค.62


25/7/2019 09:06