วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:19 น.
    GULF ซื้อหุ้นโซลาร์ฯ TTCIZ-01 เพิ่มสัดส่วนลงทุนเป็น 90% คาดผลตอบแทนดี (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
GULF เพิ่มสัดส่วนการลงทุนโซลาร์ฟาร์ม TTCIZ-01 ในเวียดนาม กำลังการผลิต 68.80 MW เป็น 90% จากเดิม 49% คาดโอนหุ้นเสร็จ 4Q62 คาดผลตอบแทนดี-มีศักยภาพรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเวียดนามในอนาคต


31/7/2019 09:19