วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:54 น.
    งบปี 63 ขาดดุลเพิ่ม 4.69 แสนล้าน(ที่มา: ไทยรัฐ)
         
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยหลังการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า มีผลสรุปของ 4 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 โดยมีรายจ่ายอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท มีรายได้ 2.731 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 469,000 ล้านบาท


2/8/2019 08:54