วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:55 น.
    ของแพงดันเงินเฟ้อพุ่ง 0.98% (ที่มา: เดลินิวส์)
         
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า เงินเฟ้อเดือน ก.ค. 62 อยู่ที่ 103 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.98% และปรับเพิ่มจากเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 0.87% เนื่องจากราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดปรับสูงขึ้นจากผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนจนผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง โดยเฉพาะผักและผลไม้ เนื้อสุกร ข้าวสารเหนียว และข้าวสารเจ้า เมื่อรวม 7 เดือน ของปี 62 เงินเฟ้อขยายตัว 0.92%


2/8/2019 08:55