วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:26 น.
    PPPM ไม่ผิดนัดชำระหนี้ จ่ายครั้ง 1-2 ตามกำหนด พร้อมดำเนินธุรกิจปกติ(ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
“PPPM” ยืนยันไม่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ เปิดตารางชำระหนี้หุ้นกู้ รวม 5 ครั้ง มูลค่ารวม 1,121 ลบ. โดยหุ้นกู้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ชำระคืนได้ทันตามกำหนด ส่วนหุ้นกู้ที่เหลือรวม 541.60 ลบ. ยังไม่ถึงกำหนดชำระ มั่นใจจะชำระหนี้ตามกำหนด ขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์-ธุรกิจพลังงานความร้อน Geothermal เดินหน้าตามปกติ


5/8/2019 09:26