วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:14 น.
    คลังงัดแพ็กเกจใหญ่ เดินเครื่องมาตรการเร่งด่วน (ที่มา: สยามรัฐ)
         
กระตุ้น'เศรษฐกิจ'ครอบคลุมทุกกลุ่ม "คลัง" เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแพ็กเกจใหญ่ภายในเดือน ส.ค.นี้ ชี้ครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่ระดับฐานราก เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ผู้ค้าขายในระดับชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อยหรือกลุ่มสตาร์ตอัพ เชื่อส่งผลให้เศรษฐกิจเป็นบวก


6/8/2019 09:14