วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:18 น.
    ALL ปลื้ม ดิเอ็กเซลลาดพร้าวฯ ขายดีกวาดยอดขาย 850 ล้านบาท (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
“ออลล์ อินสไปร์” ปลื้มโครงการ ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร พรีเซลวันเดียวกวาดยอดขายแล้วกว่า 850 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 70% ของมูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Real Demand อย่างแท้จริง


6/8/2019 09:18