วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:24 น.
    กนง.ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% (ที่มา: ไทยรัฐ)
          แบงก์รัฐรับลูกทันควันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กนง.ช็อกตลาด ลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในรอบ 4 ปี 3 เดือน ด้วยมติ 5 ต่อ 2 เสียง หลังจากพบภาวะเศรษฐกิจต่ำกว่าคาดไว้ครั้งก่อน 3.3%อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าขอบล่างกรอบเป้าหมาย 1% ชี้ประเมินกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินแล้วสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจจ่อลดดอกเบี้ยตามทันที

8/8/2019 09:24