วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:24 น.
    เร่งรัฐวิสาหกิจลงทุนฟื้นเชื่อมั่น (ที่มา: ไทยรัฐ)
          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังประชุมกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 19 แห่ง รวมถึงผู้บริหารบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ ว่า 5 เดือนสุดท้ายของปีนี้ ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งรัดการลงทุนในรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญกับสงครามการค้าและค่าเงินหยวนที่อ่อนตัวลง ซึ่งกระทบต่อการส่งออก รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนด้วย

8/8/2019 09:24