วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:27 น.
    PTTGC 2Q62 กำไร 2.2 พันล้าน (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          PTTGC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 2Q62 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,202 ลบ. กำไรต่อหุ้น 0.49 บาท ลดลง 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10,827 ลบ. กำไรต่อหุ้น 2.40 บาท โดยมีรายได้จากการขาย 106,748 ลบ. ปรับตัวลดลง 17% จาก 2Q61 และมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 4,388 ลบ. ปรับตัวลดลง 47% จาก 2Q61

8/8/2019 09:27