วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 10:02 น.
    ธปท.กางสถิติสินเชื่อครัวเรือน ปล่อยกู้เกิน ภาระหนี้ 70% อื้อ(ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ)
         
"แบงก์ชาติ" กางข้อมูล ปล่อยกู้ระบบแบงก์พาณิชย์ พบพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทำหนี้ครัวเรือนเปราะบางมากขึ้น เผยยอดปล่อยกู้แก่ผู้ที่มีภาระหนี้ต่อรายได้เกินกว่า 70% มีในทุกหมวดสินเชื่อ พบกลุ่มบ้านแลกเงินมากสุดสัดส่วนสูง 46% ขณะสินเชื่อรถแลกเงินรองลงมา สัดส่วนกว่า 38%


13/8/2019 10:02