วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:25 น.
    ดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดรอบ 18 เดือน (ที่มา: สยามรัฐ)
         
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างประธานหอการค้าและภาคธุรกิจทั่วประเทศ 369 ตัวอย่าง มีความกังวลต่อปัญหาสงครามการค้าระดับโลกระหว่างสหรัฐฯ กับ จีน ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการส่งออก


14/8/2019 09:25