วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:22 น.
    นักวิชาการติงรัฐกระตุ้นศก. บรรเทาเดือดร้อนได้ แต่ไม่ยั่งยืน (ที่มา: แนวหน้า)
         
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป แถลงถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของรัฐบาลว่า เป็นมาตรการชั่วคราวเน้นไปที่ภาคการบริโภคและภาคการท่องเที่ยว เป็นมาตรการสูตรเดิมๆ ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้อาจช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้บ้างและไม่น่าจะได้ผลมากนักเพราะเศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างผูกขาดสูงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจุกตัว โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภายนอกสูงต้องแก้ไขโดยลดอำนาจผูกขาดและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้พึ่งพาตลาดภายในมากขึ้น


19/8/2019 09:22