วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:26 น.
    JAS เตรียมขายทรัพย์ 3.8 หมื่นล้านบาทเข้า JASIF (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
บอร์ด JAS ไฟเขียวขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเข้ากอง JASIF มูลค่ากว่า 3.8 หมื่นล้านบาท พร้อมให้ TTTBB เช่าเพิ่ม-ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี เตรียมชงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 25 ก.ย.นี้


19/8/2019 09:26